Oorsuizen

Acupunctuur werkt!

Oorsuizen is een veelvoorkomend probleem, waar relatief weinig aandacht aan wordt geschonken. Het komt voornamelijk voor bij mannen en een oplossing is niet zomaar gevonden. Het horen van een constant fluittoon in één of beide oren kan echter verschillende oorzaken hebben. Sommige daarvan zijn evident: harde muziek bij een concert, of een dagje boren of zagen.

Oorsuizen kan ook ‘zomaar’ ontstaan. Dan is het verstandig om een arts te bezoeken. In de praktijk blijkt vaak dat een KNO- of huisarts echter niet zo goed te weten wat hij, of zij ermee aan moet.

De officiële medische benaming voor oorsuizen is tinnitus, de term die dan ook vaak voor het probleem wordt gebruikt.

Piep in de oren

Oorsuizen, tinnitus een ‘piep’ in de oren: het zijn allemaal benamingen voor hetzelfde probleem. Vaak wordt echter niet stilgestaan bij het feit dat andere factoren van invloed kunnen zijn op de algehele gezondheid. Een gebrek aan rust bijvoorbeeld.

Wat kan acupunctuur doen?

Acupunctuur kan dan een zeer waardevolle volgende stap zijn als KNO- of huisarts u niet kunnen helpen. De alternatieve benadering van de acupuncturist blijkt namelijk voor zeer goede en bevredigende resultaten te zorgen

Voor het verhelpen of verminderen van tinnitus kan acupunctuur helpen, al moeten daarbij wel wat kanttekeningen worden geplaatst. Zoals we in de inleiding al schetsten, kunnen de oorzaken voor oorsuizen uiteenlopen. Niet iedere vorm van tinnitus is te behandelen.

In de Chinese geneeskunde – acupunctuur is een Traditionele Chinese geneeswijze – gaat men ervan uit dat er bij oorsuizen sprake is van te veel warmte, en/of een zekere mate van onrust in het lichaam. Dat zorgt voor een overdruk die tot problemen kan leiden. Oorsuizen is daar een symptoom van. Met acupunctuur kan die warmte als het ware naar boven worden gehaald. De druk wordt daardoor verminderd en het oorsuizen neemt af.

Om problemen als oorsuizen aan te pakken met acupunctuur, is een bepaalde mate van rust zeer belangrijk. Door met naalden bepaalde plekken in het lichaam te raken, kunnen energiestromen worden afgeremd of juist gestimuleerd. Een van de resultaten is dat de slaapkwaliteit toeneemt, waardoor u uitgeruster voor de dag komt. En een uitgerust lichaam is sneller verlost van kwaaltjes en klachten. Zo draagt acupunctuur dus op meerdere manier bij aan het verhelpen van oorsuizen.